Stuur een App
Ga naar Facebook
Je bent nu hier: Home / Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

In mijn praktijk streef ik naar een verantwoorde en doelgerichte zorg aan patiënten middels de in onze beroepsgroep geldenden visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Dit bevat het geheel aan maatregelen, procedures en middelen die in de eerste plaats zijn gericht op het bereiken van klanttevredenheid. Daarnaast draagt het kwaliteitssysteem bij aan een veilige en efficiente bedrijfsvoering en uitvoering van het gedefinieerde kwaliteitsbeleid.

fysiotherapie hoogeveen JQ5A3098       fysiotherapie hoogeveen JQ5A2967

Ik sta ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Door te voldoen aan de eisen voor registratie in het Centraal Kwaliteitsregister conformeer ik mij aan continue kwaliteitsbeheersing en/of verbetering en aan het transparant maken van deze kwaliteit.