Stuur een App
Ga naar Facebook
U bent nu hier: Home / Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

In onze praktijk streven we naar een verantwoorde en doelgerichte zorg aan de patiënten. Hier geven we invulling aan middels de in onze beroepsgroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Ons kwaliteitssysteem bevat het geheel van maatregelen, procedures, en middelen die in de eerste plaats zijn gericht op het bereiken van klanttevredenheid. Daarnaast draagt het kwaliteitssysteem bij tot een efficiënte, veilige bedrijfsvoering en efficiënte uitvoering van het gedefinieerde kwaliteitsbeleid.

fysiotherapie hoogeveen JQ5A3098       fysiotherapie hoogeveen JQ5A2967

Alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten staan inschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Door te voldoen aan de eisen voor registratie in het Centraal Kwaliteitsregister conformeert de geregistreerde fysiotherapeut zich aan continue kwaliteitsbeheersing en/of verbetering en aan het zichtbaar(transparant) maken van deze kwaliteit.